Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy można przeznaczyć na bieżącą działalność firmy np. na zakup wyposażenia, towaru. Udzielany jest bez zabezpieczeń a kwota rozłożona jest na równe, miesięczne raty. Jest to doskonała alternatywa dla kredytu w rachunku bieżącym

Kredyt inwestycyjny

Pozwala sfinansować inwestycję – zakup środków trwałych np. zakup środków transportu, maszyn, urządzeń zakup gruntów, budowę lub modernizację obiektów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

Pożyczka hipoteczna dla firm

Pożyczka hipoteczna przeznaczona jest na finansowanie dowolnych celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, zabezpieczona nieruchomością komercyjną lub mieszkalną. Rozwiązanie to charakteryzuje długi okres kredytowania co znacząco wpływa na wysokość miesięcznej raty. 

Oferta dla wybranych grup zawodowych na oświadczenie
(bez dokumentów dochodowych)

Dla Lekarzy, Stomatologów, Weterynarzy, Architektów, Notariuszy, Radców Prawnych, Adwokatów, Komorników, Biegłych rewidentów, Rzeczoznawców majątkowych, Geodetów, Tłumaczy przysięgłych oraz właścicieli NZOZ